tisdag, november 06, 2007

What Would Jesus Buy Trailer

Benedikt XVI: Om vi betraktar missbruket av ekonomisk makt, grymheterna av en kapitalism som degraderar människan till en vara, går också rikedomens faror upp för oss. Vi förstår då på nytt det som Jesus menade med sin varning för rikedomen, för den människoförstörande Mammon, som håller stora delar av världen i sitt grymma strupgrepp. Ja, saligprisningarna går tvärsemot vår spontana livskänsla, vår hunger och törst efter liv. De kräver ’omvändelse’ – en inre omvändelse från den naturliga riktning i vilken vi skulle vilja gå. Men i denna omvändelse framträder det som är renare och högre. Tillvaron ordnar sig där för oss på ett rätt sätt” (Jesus från Nasaret, 96-97, Artos)

Inga kommentarer: