söndag, april 27, 2008

psalm 50/51 på arabiska, damaskus, syrien

här kommer nästa klipp i serien. detta är min vän ossama (som nämndes i texten om sjusovarna), som är ikonmålare och oud-musikant. här sjunger han sin tonsättning av psalm 50/51, den stora omvändelsepsalmen. ännu ett exempel på hur psalmerna lever vidare som bönebok. "erhamna ya Allah", förbarma dig O Gud. detta är ju kontroversiellt för vissa, att kalla Gud för Allah, men det är vad kristna har gjort på arabiskan sen urminnes tider, och jag vande mig snabbt i syrien.

lördag, april 26, 2008

Yosef Karduner - Shir La'maalot - Brooklyn, Nov '05

vi fortsätter med temat gamla liturgier. här har vi en modern version av Psalm 121, sjungen av en ortodox jude. vallfartpsalmer kallas de ju på svenska. Då gillar jag engelskans "songs of ascents" bättre. (det är ju förresten titeln på stanley jones självbiografi) dessa sånger har tröstat pilgrimer i årtusenden. psalmerna blev ju sen den tidigaste tiden kyrkans bönebok. vallfartspsalmerna sjungs bland annat i Ortodoxa kyrkans veckoliturgier under den stora fastan (de förutinvigda gåvornas liturgi). det judiska arvet lever vidare i dessa gudstjänster.

Psalm 121:

Jag ser upp emot bergen: varifrån skall jag få hjälp? Hjälpen kommer från Herren, som har gjort himmel och jord. Han låter inte din fot slinta, han vakar ständigt över dina steg. Han sover aldrig, han vakar ständigt, han som beskyddar Israel. Herren bevarar dig, i hans skugga får du vandra, han går vid din sida. Solen skall inte skada dig om dagen, inte månen om natten. Herren bevarar dig från allt ont, från allt som hotar ditt liv. Herren skall bevara dig i livets alla skiften, nu och för evigt.

torsdag, april 24, 2008

bön under fastan på klostret mar afrem i syrien

jag bodde på dettta fina kloster under ett par tre veckor nu under våren. på höger sida av altaret kan ni se ett blondare huvud bland seminaristerna, det är min gode vän Johan Anderson som studerar där just nu. han är ett exempel för hur invandrarkyrkorna skapar nya möjligheter, och en trofasthetens utmaning till kyrkorna i sverige.
det var fantastiskt att se dessa unga fromma män kasta sig på knä inför Gud. det är ju i denna miljö som islam växte fram, och detta är ett exempel på hur kristen praxis inkorporerades i muslimsk. det språk de sjunger på är den klassiska syriskan, en dialekt av Vår Herres modersmål arameiskan.