torsdag, oktober 08, 2009

berättelser

"Romanen kan fungera som ett filosofiskt verktyg, inte genom att producera teorier utan genom sin förmåga att få oss att bättre förstå tillvarons gåtfulla sidor. I romanen håller författaren fram en provkarta av varianter på mänskliga erfarenheter och reaktioner. Tillvarons alla nyanser uppenbaras för oss, inte genom livet men genom litteraturen. Vi läser de stora romanerna, eftersom de läser oss, skriver Finkielkraut."

från en understreckare i SvD häromdagen.


Inga kommentarer: