lördag, april 07, 2007

påsk

här borta i väst har jag fortffarande ett tag kvar tills uppståndelsen, men i sverige börjar väl gudstjänsterna snart. här kommer den stora påskkanonen som sjungs i ortodoxa kyrkans firande:

Påskens kanon
Av hl. Johannes av Damaskus

Ode 1
Irmos:
Uppståndelsens dag!
Låt oss bli upplysta, o folk!
Påsken, Herrens Påsk!
Ty från döden till livet och från jorden till himmelen
har Kristus, vår Gud, fört fram oss,
som sjunger segerns sång:
Omkväde: Kristus har uppstått från de döda.

Troparion:
Låt oss rena våra sinnen och se Kristus stråla fram
i uppståndelsens ouppnåeliga ljus.
Han säger: "Fröjda er".
Vi hör det tydligt och sjunger segerns sång:
Omkväde: Kristus har uppstått från de döda.

Troparion:
Ty värdigt är att himlarna gläder sig,
och att jorden fröjdas,
Må hela världen hålla högtid, den synliga och den osynliga.
Ty Kristus har uppstått; evig glädje!

Katavasia:
Uppståndelsens dag! Låt oss…
Sluttroparion: Kristus har uppstått från de döda,
med döden har han förtrampat döden,
och åt dem i gravarna givit liv.

Ode 3
Irmos:
Kom, låt oss dricka den nya drycken,
ej den som underbart sprang fram ur den ofruktbara klippan,
utan oförgänglighetens källa, som flödar fram ur Kristi grav.
I honom har vi vårt fäste.
Omkväde: Kristus har uppstått från de döda.

Troparion:
Nu har allt uppfyllts av ljus: himmel och jord och underjord.
Må hela skapelsen fira att Kristus stått upp.
I honom har vi vårt fäste.
Omkväde: Kristus har uppstått från de döda.

Troparion:
Igår blev jag begraven med dig, Kristus,
idag då du uppstår, står jag upp med dig.
Igår blev jag korsfäst med dig,
o Frälsare, förhärliga mig med dig i ditt rike.
Katavasia: Kom, låt oss dricka…

Sluttroparion: Kristus har uppstått från de döda
med döden förtrampade han döden
¨och åt dem i gravrana gav han liv!
.

Ode 4
Irmos:
Må Habackuk som förkunnade Gud,
nu stå med oss på gudomlig vakt,
och visa på den ljusstrålande ängeln som talar med klar stämma:
"Idag sker världens frälsning, ty Kristus har uppstått,
han som är allsmäktig."
Omkväde: Kristus har uppstått från de döda.

Troparion:
Kristus trädde fram som människa,
en son som förstfödd öppnat Jungfruns moderliv.
Han kallas Lammet; obefläckad och utan fel är han, vårt Påskalamm,
och han förklaras fullkomlig, såsom sann Gud.
Omkväde: Kristus har uppstått från de döda.

Troparion:
Likt ett årsgammalt lamm, offrades Kristus, vår välsignade krona,
av egen vilja för alla, ett försonande Påskalamm;
och åter strålade rättfärdighetens sköna sol fram för oss ur graven.
Omkväde: Kristus har uppstått från de döda.

Troparion:
Guds anfader David dansade och hoppade inför arken, en skugga.
Vi Guds heliga folk som ser tecknen uppfyllas, må glädjas gudomligt,
ty Kristus har uppstått, såsom allsmäktig.

Katavasia: Må Habackuk som…

Sluttroparion:
Kristus har uppstått från de döda
med döden förtrampade han döden
¨och åt dem i gravarna gav han liv!

Ode 5
Irmos:
Låt oss vakna i den djupa morgonen
och i stället för myrra bära fram en sång till Härskaren.
Då skall vi skåda Kristus, rättfärdighetens sol,
som låter livet lysa fram för alla.
Omkväde: Kristus har uppstått från de döda.

Troparion:
Då de som varit bundna i dödsrikets bojor,
såg din gränslösa barmhärtighet,
skyndade de, Kristus, mot ljuset,
och med sina glada steg,
prisade de den eviga påsken.
Omkväde: Kristus har uppstått från de döda.

Troparion: Låt oss med ljus i händerna gå att möta Kristus,
som lik en brudgum träder fram ur graven,
och låt oss med de högtidsglada skarorna fira Guds frälsande påsk.

Katavasia: Låt oss vakna…

Sluttroparion:
Kristus har uppstått från de döda
med döden förtrampade han döden
¨och åt dem i gravarna gav han liv!

Ode 6
Irmos:
Du steg ned till jordens inre
och krossade de eviga riglar,
som inneslöt de fångna, o Kristus.
Likt Jona ur havsdjuret uppstod du på tredje dagen ur graven.
Omkväde: Kristus har uppstått från de döda.

Troparion:
Du bevarade tecknen oskadda, Kristus, då du stod upp ur graven.
Du skadade inte Jungfruns lås då du föddes;
du öppnade för oss paradisets portar.
Omkväde: Kristus har uppstått från de döda.

Troparion:
Min Frälsare, du levande och oskadda offer,
som Gud bar du av egen vilja fram dig själv till Fadern.
Du uppreste med dig Adam och hela hans släkte,
då du stod upp ur graven.

Katavasia: Du steg ned till…
Sluttroparion: Kristus har uppstått…

Ode 7
Irmos:
Han räddade ynglingarna ur ugnen,
han blev människa, och lider som en dödlig.
Genom lidandet kläder han det dödliga i oförgänglighetens härlighet.
Han, fädernas Gud, allena välsignad och förhärligad.
Omkväde: Kristus har uppstått från de döda.

Troparion:
De gudavisa kvinnorna skyndade till dig med myrra.
Men honom som de med tårar sökte som död,
fick de i glädje tillbe som den levande Gud.
Den hemlighetsfulla påsken, fick de förkunna
för dina lärjungar, o Kristus.
Omkväde: Kristus har uppstått från de döda.

Troparion:
Vi firar dödens död, dödsrikets undergång,
början på ett annat, evigt liv.
Med jubel besjunger vi den som verkat detta,
fädernas Gud, den ende välsignade och förhärligade.
Omkväde: Kristus har uppstått från de döda.

Troparion:
Ty i sanning stor och mycket högtidlig är denna frälsande natt,
den skiner av ljus, och bebådar uppståndelsens strålande dag,
då det tidlösa ljuset kroppsligen lyste fram för alla.
Katavasia: Han räddade...

Sluttroparion:
Kristus har uppstått från de döda
med döden förtrampade han döden
¨och åt dem i gravarna gav han liv!

Ode 8
Irmos:
Denna utvalda och heliga dag
är den första av dagarna, konung och herre.
Festernas fest och högtidernas högtid,
då vi prisar Kristus i evighet.
Omkväde:
Kristus har uppstått från de döda.

Troparion:
Kom, låt oss få del av det nya vinträdets frukt,
den gudomliga glädjen, på uppståndelsens underbara dag,
och få del i Kristi rike, och lovsjunga honom om Gud i evighet.
Omkväde: Kristus har uppstått från de döda.

Troparion:
Lyft upp dina ögon, Sion, och se dig omkring.
Ty se, dina barn kommer till dig, som gudomligt strålande ljusbärare,
från väster och norr, från havet och från öster,
i dig välsignar de Kristus i evighet.

Omkväde: Allheliga Treenighet, vår Gud, ära vare dig.
Troparion: Allsmäktige Fader, Ord och Ande, en natur förenad i tre personer,
övernaturlig och gudomlig, till dig är vi döpta,
och dig välsignar vi i all evighet.

Katavasia: Denna utvalda och…

Sluttroparion:
Kristus har uppstått från de döda
med döden förtrampade han döden
¨och åt dem i gravarna gav han liv!

Ode 9
Vers: Min själ prisar storligen den som på tredje dagen uppstod ur graven,
Kristus livgivaren.

Irmos:
Var ljus, var ljus, du nya Jerusalem.
Ty Herrens härlighet går upp över dig.
Jubla nu, och gläd dig, o Sion,
och du, rena Gudsföderska, fröjda dig
över din Sons uppståndelse.

Vers: Kristus, den nya påsken, det levande offret,
Guds lamm som borttar världens synder.

Troparion:
O, så gudomlig, så kär, så ljuv är din röst,
ty du, Kristus, har trofast lovat att vara med oss intill tidens ände.
Honom har vi, troende, som hoppets fäste, så låt oss fröjdas.

Vers: Maria Magdalena skyndade till graven;
då hon såg Kristus frågade hon honom som en trädgårdsmästare!

Troparion:
O du stora och heliga påskalamm,
o du vishet, och Guds Ord och kraft.
Låt oss allt sannare få del av dig
på ditt rikes dag som aldrig kvällas.

Vers: Ängeln ropade till den högtbenådade:
Rena Jungfru, fröjda dig,
och jag säger åter: fröjda dig.
Din Son stod upp på tredje dagen ur graven
och han väckte upp de döda. Gläd er, människor.

Katavasia: Var ljus, var ljus…

Sluttroparion:
Kristus har uppstått från de döda
med döden förtrampade han döden
¨och åt dem i gravarna gav han liv!

1 kommentar:

Joel Appelfeldt sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.