torsdag, september 18, 2008

änglar

"Änglarna finns till för att fylla tomrummet mellan Gud och Hans skapelse och av min vän förstår jag att det kryllar av dem; varför de som ideligen är på väg upp och ner för Jakobs stege skulle be­höva vingar, glömmer jag att fråga. Var och en av oss har en skyddsängel; inte en personlig lakej utan någon som vakar över oss för att varsamt men obönhörligt foga in oss i Försynens ordning. Som den moderna människa jag är tror jag mindre på Försynen och mer på naturlagar och slumpen, men min vän säger att ”slump”, ”tur” eller ”till­fälligheter” är nihilistiska omskrivningar av den gudomliga ordningen och det tygdjur eller den maskot vi klamrar oss till bara en profan inkarnation av den skyddsängel vi inte längre tror på. Till och med Antikrist har en skyddsängel (något Thomas av Aquino också menar): annars skulle denne ställa till ännu mer elände än han redan gör.

Och Djävulen? Han finns. Min vän hänvisar till ett samtal med en rumänsk eremit, Fader Cleopa: i staden visar han sig i skepnad av vänner, böcker, kvinnor och liknande. Men hos den ensamme i naturen infinner han sig personligen."

Richard Swartz i SVD.

Inga kommentarer: