fredag, mars 06, 2009

dröm"Författaren har i detta drömspel ... sökt härma drömmens osammanhängande men skenbart logiska form. Allt kan ske, allt är möjligt och sannolikt. Tid och rum existera icke; på en obetydlig verklighetsgrund spinner inbillningen ut och väver nya mönster; en blandning av minnen, upplevelser, fria påhitt, orimligheter och improvisationer. Personerna klyvas, fördubblas, dubbleras, dunsta av, förtätas, flyta ut, samlas. Men ett medvetande står över alla, det är drömmarens; för det finns inga hemligheter, ingen inkonsekvens, inga skrupler, ingen lag. Han dömer icke, frisäger icke, endast relaterar; och såsom drömmen mest är smärtsam, mindre ofta glättig, går en ton av vemod, och medlidande med allt levande genom den vinglande berättelsen. Sömnen, befriaren, uppträder ofta pinsam, men när plågan är som stramast, infinner sig uppvaknandet och försonar den lidande med verkligheten, som huru kvalfull den än kan vara, dock i detta ögonblick är en njutning, jämförd med den plågsamma drömmen."

- August Strindberg "Ett drömspel"

"Who will show those who blaspheme against the Creator and speak ill of this body of our soul the goodness of which they have received though they are passible in that they were joined to an organon such as this. They bear witness to my words, who in the hallucinations of dreams are terrified by the demons and flee to wakefulness as though to the side of the angels when the body suddenly awakens."

- Evagrius av Pontus

Inga kommentarer: